Descendants of Claes (MEUIJT) CLAPWIJCK, VAN

First Generation


1. Claes (MEUIJT) CLAPWIJCK, VAN [scrapbook]-10922 was born about 1480 in Pijnacker. He died in 1584.

Claes Clapwijck, geboren omstreeks 1480, woonde op 'De Clapwijck' bij Pijnacker.

Claes Moeyt, heemraad 9-5-1497, was hij ook heemraad in Hazeerswoude?

http://gw.geneanet.org/therocker?lang=nl;p=cornelis+dircksz;n=van+clapwijck

Rond 1480 wordt Claes Clapwijck geboren. Hij woont op "De Clapwijck" in Pijnacker.
Claes Clapwijck trouwt met Jannetgen. Claes en Jannetgen krijgen kinderen [Grietje Claes; Jacob Claesz Meuijt; Leentje Claesdr.]

Dat de naam ‘van Clapwyck’ in de vijftiende en zestiende eeuw meer voorkomt wordt ook duidelijk uit het feit dat er in 1510 een Grietje Claesdr. ‘van Clapwyck’ wordt geboren, kennelijk dochter van Claes en ook boer in de polder Clapwyck. Deze Claes moet zijn geboren omstreeks 1480. Er zijn dus vele Clapwycken geweest. Toen het echter in 1813 wettelijk verplicht werd om een familienaam te hebben bleken allen die de familienaam ‘Klapwijk’ lieten registreren nakomelingen te zijn van Cornelis Dircksz. - zoon van Dirck - en Maritgen Jansdr.

Cornelis Dircksz (geboren ca 1550) en zijn vrouw Maritge Jansdr vestigden zich "in de desolate jaren" (1577 / 1578) op een boerderij in de Pijnackerse polder.
Dit gebied wordt op diverse kaarten aangegeven als 'het Hooghsche Blok', maar heette in de volksmond 'de Clapwijck'. In diverse akten wordt Cornelis Dircksz aangegeven als 'van Clapwijck', 'op Clapwijck' e.d. Dit waren aanduidingen om aan te geven waar Cornelis Dircksz woonde en bepaald nog geen geslacht- of familienaam. Ook zijn kinderen werden aangeduid als 'van Clapwijck'. Deze aanduiding is langzamerhand tot geslachtsnaam geworden en in de Napoleontische tijd tot familienaam.
De weg die langs dit gebied loopt heet nog steeds de Klapwijkseweg en het kanaaltje langs de weg de Klapwijksevaart. In dit gebied is inmiddels ook een woonwijk gebouwd, die eveneens 'Klapwijk' heet.
De oorspronkelijke boerderij van Cornelis Dircksz is in 1937 afgebroken. De boerderij van zijn buurman (100 meter westelijk) staat er nog steeds, dit is Klapwijksweg 105. Deze boerderij staat op de monumentenlijst, zodat hij beschermd is tegen de slopershamer.
Over de oorsprong van de naam 'Clapwijck' lopen verschillende (volks-)verhalen. Het is bekend dat de gehele Pijnackerse polder een laagveengebied is, met daar doorheen enkele kleiruggen. Het laagveen werd gebaggerd en gedroogd: de brandstof voor de stad Delft. Cornelis Dircksz was een boer die, in de eerste plaats turf baggerde, daarnaast had hij wat veeteelt en akkerbouw op een kleirug. Uiteraard liepen er door dit laagveengebied vele kanaaltjes en slootjes en hierover bruggetjes. Om echter de turfscheepjes door te laten moesten dit 'Klapjes' zijn, het oude woord voor een klapbruggetje. Vandaar de naam Klapwijk.
Een aardig verhaal, maar niet meer dan dat, bewezen is het nooit.

Cornelis Gerritsz, een kleinzoon van Cornelis Dircksz trouwde (2e huwelijk) met Maartje Simons van de 'Hoorewech', zo genoemd naar de boerderij die zij had geërfd. Cornelis Gerritsz trok bij haar in en werd aangeduid als 'boer op de Hoorwech'. In diverse akten wordt hij omschreven als Cornelis Gerritsz 'van Clapwijck sich noemende Hoorewech'.

Claes married Jannetgen [scrapbook]-10923. Jannetgen died in 1549.

They had the following children.

+ 2 F i Grietje Claes CLAPWIJCK, VAN-10924 was born about 1505. She died on 14 Jan 1557.
+ 3 M ii Jacob Claesz MEUIJT, (CLAPWIJCK, VAN)-8023 was born about 1510. He died in 4 Mrt 1556.
  4 F iii
Leentje Claesdr CLAPWIJCK, VAN-8204.

Home Next Last

Surname List | Name Index