Descendants of Claes (MEUIJT) CLAPWIJCK, VAN

Second Generation


2. Grietje Claes CLAPWIJCK, VAN-10924 (Claes ) was born about 1505 in Hof van Delft. She died on 14 Jan 1557 in Pijnacker. She was buried in Delft.

Overleden op 14 januari 1557 (maandag) - Pijnacker, sinds 2002 gemeente Pijnacker-Nootdorp
Voerde als wapen op een veld van zilver drie zwarte wassenaren (= wassende maantjes) volgens het wapenboek Van der Lelij, met de Stamdelen der Veertig Raden van Delft

Dat de naam ‘van Clapwyck’ in de vijftiende en zestiende eeuw meer voorkomt wordt ook duidelijk uit het feit dat er in 1510 een Grietje Claesdr. ‘van Clapwyck’ wordt geboren, kennelijk dochter van Claes en ook boer in de polder Clapwyck. Deze Claes moet zijn geboren omstreeks 1480. Er zijn dus vele Clapwycken geweest. Toen het echter in 1813 wettelijk verplicht werd om een familienaam te hebben bleken allen die de familienaam ‘Klapwijk’ lieten registreren nakomelingen te zijn van Cornelis Dircksz. - zoon van Dirck - en Maritgen Jansdr.

Grietje married Jan Dirck Symonsz RUYVEN, VAN-10925 in 1524. Jan was born in 1500 in Delft. He died on 14 Feb 1557 in Pijnacker. He was buried on 24 Feb 1557 in Delft.

Vader: SIMONSZ., Dirck, op 23-06-1494 oud 28 jaar, in oktober 1514 oud 50 jaar, resp. buurman en gezworene van Ruiven.

Woont Amb.Pijnacker (Klapwijk).

Lenaert Gerrtis van der Houven was born 1528. He married Martgen Jansd van Ruyven van Clapwijck . He died 1608. Martgen Jansd van Ruyven van Clapwijck was born 1536. She died 1610.

Children of Lenaert Gerrtis van der Houven and Martgen Jansd van Ruyven van Clapwijck are:

1. Hilletje Lenartsd van der Houven. See Dirck Anthonis Starrenburgh & Hilletje Lenartsd van der Houven
Notes for Lenaert Gerrtis van der Houven:

Name: Lenaert Gerrtis van der Houven  
Born: 1528
Died: 1608
Notes for Martgen Jansd van Ruyven van Clapwijck:

Name: Martgen Jansd van Ruyven van Clapwijck  
Born: 1536
Died: 1610

Is bovenstaande Martgen een dochter?

Marriage Notes:

52.602 VAN RUIJVEN, Jan Dirck Sijmons, overl. Pijnacker 24-2-1557, huwt verm. ca.
1524: 52.603 VAN CLAPWIJCK, Grietge Claes, overl. Pijnacker 14-1-1557.

Grietje and Jan had the following children.

  5 F i
Grietgen RUYVEN, VAN-12784 was christened on 20 Apr 1528 in Pijnacker. She was buried on 13 Apr 1586.
       
Grietgen married Leendert SUYCKERBOSCH-12785. Leendert was born about 1530.
       
Grietgen also married Dirck JANSZ-12786.
  6 M ii
Maerten RUYVEN, VAN-12728 was born about 1534 in Pijnacker. He died in Feb 1594.
       
Maerten married Weijntje ARIENSDR.-17164 before 1564. Weijntje was born in 1545 in 1575.
       
Maerten also married Maertje PIETERSDR-17165 on 8 Aug 1577.
  7 M iii
Frederick RUYVEN, VAN-12783 was born about 1535.
  8 M iv
Arien Jansz RUYVEN, VAN-12731 was born about 1536. He died in 1623.
+ 9 F v Maritge Jansdr RUYVEN, VAN, CLAPWIJCK, VAN-12431 was born in Jan 1537. She was buried in 16 Okt 1611.
  10 M vi
Jan Jansz RUYVEN, VAN-12729 was born about 1544 in Delft. He died in 25 Okt 1605.
  11 M vii
Pieter Jansz RUYVEN, VAN-12730 was christened on 21 Feb 1547 in Pijnacker. He died in 1631 in Delft.

In de helft van de 16e eeuw komt men voor het eerst de naam Klapwijk tegen. In 1524 trouwt Grietje Claesdr van Clappwijck met Jan van Ruijven. Deze Jan van Ruijven kwam uit een belangrijk geslacht, de heren van Ruijven. Grietje Claesdr is op 14 januari 1557 in Pijnacker gestorven en Jan van Ruijven een maand later op 24 februari 1157.   Zij hadden een zoon Pieter, geboren in 1547. Deze Pieter wordt genoemd ‘Pieter Jansz van Ruijven gesegt Clapwijck’. Pieter wordt in 1598 regent van het weeshuis in Delft en schijnt in Delft een belangrijk persoon te zijn geweest.

2424-9-1598: Hebben Dirck Dircxsz. van Santen, Pieter Jansz. van Ruijven als man en voogd van Maritgen Dircxsdr. en Aria entgen Dircxsdr. gift gegeven Arent Jacopsz. van de Graeff van 12 morgen hofland eggende in de hoefslag van Sadt of Suijtdijck, mitsgaders een werfgen of stukgen land leggende in de hoefslag van Voor-Dijkshoorn.

5-12-1599: Compareerde Pieter Jansz. van Ruwen [=Ruiven] als man en voogd van Maritgen Dircxsdr. van Santen voor hem zelf en hem sterk makende voor zijn zwager Dirck Dircxsz. van Santen en Ariaentgen Dircxsdr. zijn schoonzuster, alle erfgenamen van Quirintgen Jansdr. winnen gift van 1,5 morgen onvrij hofland leggende in Twaelfftalff weer.

28-9-1608: Heeft Pieter Jansz. van Ruijven gift gegeven Pieter Jeroenen bleijcker van 1 morgen 62 roeden hofland leggende in de hoefslag van Voor-Dijkshoorn.
       
Pieter married Marritgen DIRKXSDR-14119.

3. Jacob Claesz MEUIJT, (CLAPWIJCK, VAN) [scrapbook]-8023 (Claes ) was born about 1510. He died in 4 Mrt 1556 in Delft.

Van Johannis Lamens:
Rond 1480 wordt Claes Clapwijck geboren. Hij woont op De Clapwijck in Pijnacker. Het jaar 1483 burgerlijke stand geboorten. In 1500 wordt Jan Dirck Sijmonszn van Ruijven geboren. Hij is een zoon van Dirck Sijmonsz van Ruijven. Hij trouwt in 1524 met Grietje Claesdr. van Clapwijck. Grietje wordt geboren in 1505. Ze krijgen zes kinderen. Het gezin woont in Klapwijk. Zij overlijdt op 14 januari 1557 in Pijnacker. Hij overlijdt in Pijnacker op 24 februari 1557. Hij is begraven in Delft.
Vader en zuster van deze Jacob?

Beroep: Brouwer.

Jacob Claesz Clapwijck ('Meuijt'), geb omstr 1510, overl op 4 mrt 1556.

20. 10 gemet 2 lijn 23 roede land met aanwas tot in de Oude Maes te Roon, n.l. 5 gemet 1 lijn 7 roede, verpacht aan Adriaen Willemsz., belend ten westen: jonkvrouwe Barte van Duvenvoirden, ten zuiden: de Oude Mase, ten noorden: de gemene weg van Roon, ten oosten: de heer van Roon; 5 gemet 1 lijn 16 roede, verpacht aan Lodewijck Cornelisz., belend ten oosten en westen: de heer van Roon, ten zuiden: de Oude Mase, ten noorden, de gemene weg van Roon.

10 gemet 2 lijn 23 roede land met aanwas tot in de Oude Maes te Roon, n.l. 5 gemet 1 lijn 7 roede, verpacht aan Adriaen Willemsz., belend ten westen: jonkvrouwe Barte van Duvenvoirden, ten zuiden: de Oude Mase, ten noorden: de gemene weg van Roon, ten oosten: de heer van Roon; 5 gemet 1 lijn 16 roede, verpacht aan Lodewijck Corne-lisz., belend ten oosten en westen: de heer van Roon, ten zuiden: de Oude Mase, ten noorden, de gemene weg van Roon.:
27-8-1554: Jacob Duyn Jacobsz., poorter van Rotterdam, na overdracht op 3-8-1554 tegen 816 karolus gulden door heer Pieter van Roon, ridder, heer van Roon en Pendrecht, behoudens hetbrecht van lossing voor hem en zijn zoon (L.H. 128, cap. Arckel, fol. 6).

11-12-1565: Machtelt Jacob Duynendochter, gehuwd met Claes Jacobsz. Meuyt (L.H. 132, cap.
Z.H., fol. 34).

Jacob married Anneken ADRIAANSDR-12781. Anneken was buried on 27 Nov 1574 in Delft.

Ledenregister van het gilde van de Zoete Naam Jezus (vanaf 1561)
Wonende aan de Oostzijde.
Annetgen Adriaensdr. de weduwe van Jacob Claijesz. Moeut [ah]
Jacob Claijesz. Moeijt [ah]
Claijes Jacobsz. Meut [ah]

Annitgen Jaep Moijte wed. [dh]
Claes Jacobsz. hare zoen [dh]

Marriage Notes:

24.120 MOEIJT, Jacob Claesz., overl. 6-3-1546, huwt:
24.121 ADRIAENS, Anneken, overl. 27-11-1574.

48792. Jacob Claesz. Meoyt, brouwer te Delft, begr. Delft 6-3-1546, tr.:
48793. Anneken Adriaensdr

Jacob and Anneken had the following children.

+ 12 M i Claas Jacobs MEUIJT, (CLAPWIJCK, VAN)-8020 was born about 1531. He was buried on 27 Dec 1597.
  13 F ii
Volckje MEUIJT, (CLAPWIJCK, VAN)-12758 died on 18 Sep 1635 in Schiedam.

Overleden den 18°sep 1635: Volckgen Jacob weduwe van Gerrit Cornelisz. Schout.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index