Afstammelingen van Cornelis Gerrits BREDIJCKEN

First Generation


1. Cornelis Gerrits BREDIJCKEN [scrapbook]-1195 was born in Rond 1600.

Deze Cornelis is de stamvader van de familie Breedijck/Breedijk/Bredijk.

Deze familie wordt al in de Gouden Eeuw genoemd. Het begint met Cornelis Bredijcken, die getrouwd was met Neeltje Aerts een uit Haastrecht afkomstige vrouw, die voor 1622 geboren was. Cornelis had een zoon Gerrit, die in de Ruige Weide (het huidige Driebruggen) woonde en die op 10.1.1672 te Waarder trouwde met Annichie Bastiaans.

LANDEIGENAREN EN -GEBRUIKERS IN LANGE RUIGE WEIDE IN 1643
Cornelis Gerritsz bruyckt vijff mergen hem selver toebehoorende:---- v merg
Cornelis Gerritsz eygenaer van twee mergen, drie hont lants, bruycker Willem Cornelisz:---- ij merg., iij hond.
Merrichgen Tonis tot Dordrecht thien mergen, bruyckt Corn[elis] Gerritsz:---- x merg

Bestuur van het gerecht en de gemeente
Lange Ruige Weide behoorde tot de bezittingen van de bisschop van Utrecht. Het gebied werd halverwege de 13e eeuw in erfpacht ter ontginning uitgegeven, maar de bisschop bleef de grond in eigendom houden. De pachters waren erfelijk pachter en betaalden jaarlijks de zogenaamde bisschopspacht. De bisschop behield het wereldlijk bestuur en de hoge en lage jurisdictie in eigen hand. In 1528 droeg de bisschop zijn wereldlijk gezag over zijn gebieden over aan Karel de Vijfde, die nu landsheer van Utrecht werd. Vrij kort daarna, in 1545, wees Karel de maarschalk van het Kwartier van Montfoort als zijn vertegenwoordiger over Lange Ruige Weide
aan. 12 De hoge jurisdictie, met name de criminele rechtspraak en de beroepszaken tegen vonnissen van het plaatselijk gerecht, kwam aan de maarschalk, die ook de schout benoemde. Deze situatie bleef zo toen na de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de Staten van Utrecht als landsheer over het gewest Utrecht optraden.

1957: Nieuwbouwproject Brede Dijk-Noord in Oudewater.
1965: Begin uitbreiding nieuwbouw Brede Dijk.

Cornelis married Neeltje AERTS [scrapbook]-1114, daughter of Aert PIETERS-1978 and Maritgen CORNELISDR-13072, on 2 May 1624 in Oudewater. Neeltje was born about 1600 in Rosendael bij Oudewater. She died after 1676.

Neeltje Aerts is geboren te Rosendael vlakbij Oudewater, dus de stammoeder van de familie Breedijk.

Beheersnummer:M017
Archief:Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
Type index:Akten van de weeskamer Montfoort, 1623
Inventarisnummer:112
Folionummer:109v
Naam: Neeltgen Aerts
Datum:01-01-1623
Hoedanigheid:erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant

Neeltje eerste kind was waarschijnlijk net overleden toen zij dit onderstaande testament liet maken of ze was weer zwanger en bang dat het kindje of zij zelf zou komen te overlijden.

NA Gouda 94 f259 12/12/1624 testament Cornelis Gerrits x Neeltje Aerts, won. tegenwoordig a/d Ruigeweide, uit kracht van octrooi vd Staten van Utrecht dd 26/11/1624, op de langstlevende; zij is zwanger; bij kinderloos overlijden
moet hij geld uitkeren aan haar 6 broers, Cornelis Aerts, Willem Aerts, Gijs Aerts, Teunis Aerts, Jan Aerts en Pieter Aerts, en aan haar oudste zuster Annigje Aerts[lees: Ariaantje], haar 2e zuster Heijltje Aerts, haar 3e zuster Elsje Aerts en haar jongste zuster Aagje Aerts

Beheersnummer:M017
Archief:Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
index:Akten van de weeskamer Montfoort, 1647
Inventarisnummer:118
Aktenummer:6
Naam:Neeltgen Aerts
Datum:31-08-1647
Hoedanigheid:geldgever

7-6-1676
Cornelis cornelisz. (wonende boven haastrecht) zegt ontvangen te hebben van neeltie aerts. weduwe van cornelis gerritsz. bredijck de hoofdsom van f 800,- met alle verkopen renten. Hiermede is nu de obligatie vervallen.

Marriage Notes:

AERTS Neeltgen, en Cornelis Gerritsen, 1624.

GERRITSEN Cornelis, j.g., van de Ruygeweijde, en Neeltgen Aerts, j.d., tot
Rosendael, 3 procl., tr. 21-5-1624.

Cornelis and Neeltje had the following children.

  2 M i
Gerrit Cornelisz BREDIJCK [scrapbook]-15696 was christened on 2 Jun 1624 in Oudewater. He was buried in 1624 in Oudewater.
  3 F ii
Annetgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-1325 was christened on 8 Feb 1626 in Oudewater.

08-02-1626 Annetgen, dochter van Cornelis Gerrits.
       
Annetgen married Cornelis GERRITSZ [scrapbook]-7301 in Dec 1650 in Oudewater. Cornelis was born in Willeskop.

Marriage Notes:

GERRITSS Cornelis, j.m., uyt Willescop, en Annitje Cornelis, j.d., uyt de Ruygeweyde, 3 procl., tr. Dec. 1650.

  4 M iii
Gerrit Cornelisz BREDIJCK [scrapbook]-6318 was christened on 21 Jul 1627 in Oudewater. He died before 1639.

21-07-1627 Gerrit, zoon van Cornelis Gerritssen, won. aen de Ruygewey.
  5 F iv
Neeltgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7097 was christened on 1 Mar 1628 in Oudewater. She was buried on 16 Sep 1636 in Oudewater.

01-03-1628 Neeltgen, dochter van Cornelis Gerritssen.
  6 F v
Marritgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7098 was christened on 14 Dec 1631 in Oudewater. She was buried on 26 Oct 1691 in Oudewater.

14-12-1631 Maritgen, dochter van Cornelis Gerritsen.
       
Marritgen married Jacob Willem GROFFEN-7106. Jacob was born in Goejanverwelle.
  7 M vi
Ghijsbert Cornelis BREDIJK [scrapbook]-7099 was christened on 23 Jan 1633 in Oudewater. He was buried on 30 Oct 1661 in Oudewater.

23-01-1633 Gijsbert, zoon van Cornelis Gerritsen.
  8 M vii
  Aert Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7100 was christened on 16 Oct 1633 in Oudewater.

Aert en Gerritgen zijn waarschijnlijk een tweeling en niet tegelijk gedoopt, omdat het ver van huis was en misschien was de tweede Gerritgen zwakker en bovendien een meisje.
In die tijd moest men vaak lopen met het kind naar de kerk over een landweggetje of pad dat een weg voorstelde.

16-10-1633 Aert, zoon van Cornelis Gerritsen.

Aert is getuige bij het tweede huwelijk van zijn zus Aeltje.
       
Aert married Stijntje ARIENS [scrapbook]-7300 on 28 Dec 1667 in Oudewater. Stijntje was christened on 18 Nov 1644 in Oudewater.
+ 9 M viii Cornelis Cornelis BREDIJCK-7102 was christened on 26 Mar 1635.
+ 10 F ix Aeltgen Cornelis BREDIJCK-6920 was christened on 20 May 1636.
  11 F x
Stijntgen BREDIJCK [scrapbook]-7103 was christened on 8 Oct 1637 in Oudewater.

08-11-1637 Stijntgen, dochter van Cornelis Gerritssen.
+ 12 M xi Gerrit Cornelisse "Kuijk" BREEDIJK-959 was christened on 25 Feb 1639.
  13 F xii
Stijntgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7104 was christened on 10 Jan 1644 in Oudewater. She was buried on 19 Jan 1663 in Oudewater.

10-01-1644 Stijntgen, dochter van Cornelis Gerritsen.
  14 F xiii
Annichgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7105 was christened on 21 Nov 1646 in Oudewater.

21-11-1646 Annichgen, dochter van Cornelis Gerritsen, won. op de Ruygewey.
       
Annichgen married Jan GILISZOON-7440.
       
Annichgen also married Herman Dirksen DORP, VAN [scrapbook]-7439 on 16 Jan 1669 in Oudewater.
  15 xiv

 

 

 

STAD OUDEWATER                    

 

Home Next Last

Surname List | Name Index