Descendants of Gerrit BREDIJCKEN

Second Generation


2. Cornelis Gerrits BREDIJCKEN [scrapbook]-1195 (Gerrit ) was born 1 about 1600.

Oudewater ontstaat waarschijnlijk al in de achtste eeuw op een schiereilandje tussen de Hollandse IJssel en de oude loop van het riviertje de Lange Linschoten. In 1265 krijgt Oudewater stadsrechten van de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden.

Deze Cornelis is de stamvader van de familie Breedijck/Breedijk/Bredijk.

Deze familie wordt al in de Gouden Eeuw genoemd. Het begint met Cornelis Bredijcken, die getrouwd was met Neeltje Aerts een uit Haastrecht afkomstige vrouw, die voor 1622 geboren was. Cornelis had een zoon Gerrit, die in de Ruige Weide (het huidige Driebruggen) woonde en die op 10.1.1672 te Waarder trouwde met Annichie Bastiaans.

LANDEIGENAREN EN -GEBRUIKERS IN LANGE RUIGE WEIDE IN 1643 Cornelis Gerritsz bruyckt vijff mergen hem selver toebehoorende:---- v merg
Cornelis Gerritsz eygenaer van twee mergen, drie hont lants, bruycker Willem Cornelisz:---- ij merg., iij hond.
Merrichgen Tonis tot Dordrecht thien mergen, bruyckt Corn[elis] Gerritsz:---- x merg

Bestuur van het gerecht en de gemeente
Lange Ruige Weide behoorde tot de bezittingen van de bisschop van Utrecht. Het gebied werd halverwege de 13e eeuw in erfpacht ter ontginning uitgegeven, maar de bisschop bleef de grond in eigendom houden. De pachters waren erfelijk pachter en betaalden jaarlijks de zogenaamde bisschopspacht. De bisschop behield het wereldlijk bestuur en de hoge en lage jurisdictie in eigen hand. In 1528 droeg de bisschop zijn wereldlijk gezag over zijn gebieden over aan Karel de Vijfde, die nu landsheer van Utrecht werd. Vrij kort daarna, in 1545, wees Karel de maarschalk van het Kwartier van Montfoort als zijn vertegenwoordiger over Lange Ruige Weide aan. 12 De hoge jurisdictie, met name de criminele rechtspraak en de beroepszaken tegen vonnissen van het plaatselijk gerecht, kwam aan de maarschalk, die ook de schout benoemde. Deze situatie bleef zo toen na de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de Staten van Utrecht als landsheer over het gewest Utrecht optraden.

2564 Deviezen van de inkomsten van de goederen op de Lange Ruige Weide door de kameraar van de Kleine kamer van de Dom tussen de vijf kapittels, met afschrift van een verzoekschrift van de kameraar aan de Staten van Utrecht om last aan de ontvanger van de bisdomstienden en de rentmeester van de Domeinen tot het uitkeren van de helft van de door hen ontvangen tienden en erfpachten op de Lange Ruige Weide, 1636-1797.

1957: Nieuwbouwproject Brede Dijk-Noord in Oudewater.
1965: Begin uitbreiding nieuwbouw Brede Dijk.

Cornelis married Neeltje AERTS [scrapbook]-1114, daughter of Aert PIETERS-1978 and Maritgen CORNELISDR-13072, in 21 Mei 1624 in Oudewater. Neeltje was born 1 about 1600 in Rosendael bij Oudewater. She died after 1676.

Neeltje Aerts is geboren te Rosendael vlakbij Oudewater, dus de stammoeder van de familie Breedijk.

Beheersnummer:M017
Archief:Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
Type index:Akten van de weeskamer Montfoort, 1623
Inventarisnummer:112
Folionummer:109v
Naam: Neeltgen Aerts
Datum:01-01-1623
Hoedanigheid:erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant

Neeltje eerste kind was waarschijnlijk net overleden toen zij dit onderstaande testament liet maken of ze was weer zwanger en bang dat het kindje of zij zelf zou komen te overlijden.

NA Gouda 94 f259 12/12/1624 testament Cornelis Gerrits x Neeltje Aerts, won. tegenwoordig a/d Ruigeweide, uit kracht van octrooi vd Staten van Utrecht dd 26/11/1624, op de langstlevende; zij is zwanger; bij kinderloos overlijden
moet hij geld uitkeren aan haar 6 broers, Cornelis Aerts, Willem Aerts, Gijs Aerts, Teunis Aerts, Jan Aerts en Pieter Aerts, en aan haar oudste zuster Annigje Aerts[lees: Ariaantje], haar 2e zuster Heijltje Aerts, haar 3e zuster Elsje Aerts en haar jongste zuster Aagje Aerts

Beheersnummer:M017
Archief:Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
index:Akten van de weeskamer Montfoort, 1647
Inventarisnummer:118
Aktenummer:6
Naam:Neeltgen Aerts
Datum:31-08-1647
Hoedanigheid:geldgever

RA Bergambacht Lage Vierschaar 18 d.d. 15-5-1671:
Gerrit Cornelisz Bredijck voor sijn moeder Neeltgen Aertsdr, alle tesamen erfgen. ab intestato van Aechgen Aerts, verkopen land in Bergambacht.
[volgorde broers en zusters van Aechgen Aerts: Cornelis, Willem, Pieter, Gijsbert, Teunis, Jan, Ariaentgen, Elsgen, Heijltgen en Neeltgen]

7-6-1676
Cornelis cornelisz. (wonende boven Haastrecht) zegt ontvangen te hebben van neeltie aerts. weduwe van cornelis gerritsz. bredijck de hoofdsom van f 800,- met alle verkopen renten. Hiermede is nu de obligatie vervallen.

Marriage Notes:

AERTS Neeltgen, en Cornelis Gerritsen, 1624.

GERRITSEN Cornelis, j.g., van de Ruygeweijde, en Neeltgen Aerts, j.d., tot
Rosendael, 3 procl., tr. 21-5-1624.

Trouwinschrijving Cornelis Gerritsen en Neeltgen Aerts, 21-05-1624
Aktedatum:21-05-1624
Akteplaats:Oudewater
Bruidegom:Cornelis Gerritsen
Bruid:Neeltgen Aerts
Opmerkingen:Bruidegom is van Ruijgeweijde
Huwelijksdatum:21-05-1624
Huwelijksplaats:Oudewater
Gezindte:Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:O070
Inventarisnummer:157
Paginanummer:49

Cornelis and Neeltje had the following children.

  3 M i
Gerrit Cornelisz BREDIJCK [scrapbook]-15696 was born in De Ruyge Weyde. He was christened on 9 Jun 1624 in Oudewater. He was buried in 1624 in Oudewater.

09-06-1624  Gerrit, zoon van Gerrit Cornelissen.

Doopinschrijving Geerrit Cornelissen, 9-6-1624
Doopdatum: 09-06-1624
Akteplaats:Oudewater
Dopeling: Geerrit Cornelissen
Aktedatum: 9-6-1624
Vader: Geerit Cornelissen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 79
  4 F ii
Annetgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-1325 was born in De Ruyge Weyde. She was christened on 8 Feb 1626 in Oudewater.

08-02-1626 Annetgen, dochter van Cornelis Gerrits.

Doopinschrijving Annetgen Gerrits, 8-2-1626
Doopdatum: 08-02-1626
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Annetgen Gerrits
Aktedatum: 8-2-1626
Vader: Cornelis Gerrits
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 85
       
Annetgen married Cornelis GERRITSZ [scrapbook]-7301 in Dec 1650 in Oudewater. Cornelis was born in Willeskop.

Marriage Notes:

GERRITSS Cornelis, j.m., uyt Willescop, en Annitje Cornelis, j.d., uyt de Ruygeweyde, 3 procl., tr. Dec. 1650.

Trouwinschrijving Cornelis Gerritssen en Annitje Cornelis, 01-12-1650
Aktedatum:01-12-1650
Akteplaats:Oudewater
Bruidegom:Cornelis Gerritssen
Voornaam:Cornelis
Achternaam:Gerritssen
Woonplaats:Willischop
Bruid:Annitje Cornelis
Voornaam:Annitje
Achternaam:Cornelis
Woonplaats:Ruijgeweijde
Opmerkingen:Huwelijk december 1650
Huwelijksdatum:01-12-1650
Huwelijksplaats:Oudewater
Gezindte:Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:O070
Inventarisnummer:157
Paginanummer:240

  5 M iii
Gerrit Cornelisz BREDIJCK [scrapbook]-6318 was born in De Ruyge Weyde. He was christened on 21 Jul 1627 in Oudewater. He died before 1639.

21-07-1627 Gerrit, zoon van Cornelis Gerritssen, won. aen de Ruygewey.

Doopinschrijving Gerrit Gerritssen, 21-7-1627
Doopdatum: 21-07-1627
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Gerrit Gerritssen
Aktedatum: 21-7-1627
Geboorteplaats: Ruigeweide
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 91
  6 F iv
  Neeltgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7097 was born in De Ruyge Weyde. She was christened in 01 Mrt 1628 in Oudewater. She was buried on 16 Sep 1636 in Oudewater.

01-03-1628 Neeltgen, dochter van Cornelis Gerritssen.

Doopinschrijving Neeltgen Gerritssen, 1-3-1628
Doopdatum: 01-03-1628
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Neeltgen Gerritssen
Aktedatum: 1-3-1628
Vader: Cornelis Gerritssen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 94
  7 F v
  Marritgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7098 was born in De Ruyge Weyde. She was christened on 14 Dec 1631 in Oudewater. She was buried in 26 Okt 1691 in Oudewater.

14-12-1631 Maritgen, dochter van Cornelis Gerritsen.

Doopinschrijving Maritgen Gerritsen, 14-12-1631
Doopdatum: 14-12-1631
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Maritgen Gerritsen
Aktedatum: 14-12-1631
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 108
       
Marritgen married Jacob Willem GROFFEN-7106. Jacob was born in Goejanverwelle.
  8 M vi
Ghijsbert Cornelis BREDIJK [scrapbook]-7099 was born in De Ruyge Weyde. He was christened on 23 Jan 1633 in Oudewater. He was buried in 30 Okt 1661 in Oudewater.

23-01-1633 Gijsbert, zoon van Cornelis Gerritsen.

Doopinschrijving Gysbert Gerritsen, 23-1-1633
Doopdatum: 23-01-1633
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Gysbert Gerritsen
Aktedatum: 23-1-1633
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 112
  9 M vii
Aert Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7100 was born in De Ruyge Weyde. He was christened in 16 Okt 1633 in Oudewater.

Aert en Gerritgen zijn waarschijnlijk een tweeling en niet tegelijk gedoopt, omdat het ver van huis was en misschien was de tweede Gerritgen zwakker en bovendien een meisje.
In die tijd moest men vaak lopen met het kind naar de kerk over een landweggetje of pad dat een weg voorstelde.

16-10-1633 Aert, zoon van Cornelis Gerritsen.

Doopinschrijving Aert Gerritsen, 16-10-1633
Doopdatum: 16-10-1633
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Aert Gerritsen
Aktedatum: 16-10-1633
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 114

Aert is getuige bij het tweede huwelijk van zijn zus Aeltje.
       
Aert married Stijntje ARIENS [scrapbook]-7300 on 28 Dec 1667 in Oudewater. Stijntje was christened on 18 Nov 1644 in Oudewater.

Marriage Notes:

Trouwinschrijving Aert Cornelisse en Stijntje Ariens, 18-12-1667
Aktedatum:18-12-1667
Akteplaats:Oudewater
Bruidegom:Aert Cornelisse
Voornaam:Aert
Achternaam:Cornelisse
Geboorteplaats:Ruijge Weij
Woonplaats:Oudewater
Bruid:Stijntje Ariens
Voornaam:Stijntje
Achternaam:Ariens
Woonplaats:Oudewater
Huwelijksdatum:18-12-1667
Huwelijksplaats:Oudewater
Gezindte:Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:O070
Inventarisnummer:157
Paginanummer:346

+ 10 M viii Cornelis Cornelis BREDIJCK-7102 was christened in 16 Mrt 1635.
+ 11 F ix Aeltgen Cornelis BREDIJCK-6920 was christened on 20 Jun 1636.
  12 F x
Stijntgen BREDIJCK [scrapbook]-7103 was born in De Ruyge Weyde. She was christened on 8 Nov 1637 in Oudewater.

08-11-1637 Stijntgen, dochter van Cornelis Gerritssen.

Doopinschrijving Stijntgen Gerritssen, 8-11-1637
Doopdatum: 08-11-1637
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Stijntgen Gerritssen
Aktedatum: 8-11-1637
Vader: Cornelis Gerritssen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 125
+ 13 M xi Gerrit Cornelisse "Kuijk" BREEDIJK-959 was christened on 25 Feb 1639.
  14 F xii
Stijntgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7104 was born in De Ruyge Weyde. She was christened on 10 Jan 1644 in Oudewater. She was buried on 19 Jan 1663 in Oudewater.

10-01-1644 Stijntgen, dochter van Cornelis Gerritsen.

Doopinschrijving Stijntgen Gerritsen, 10-1-1644
Doopdatum: 10-01-1644
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Stijntgen Gerritsen
Aktedatum: 10-1-1644
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 144
  15 F xiii
Annichgen Cornelis BREDIJCK [scrapbook]-7105 was born in De Ruyge Weyde. She was christened on 21 Nov 1646 in Oudewater. She was buried on 15 Dec 1672 in Oudewater.

21-11-1646 Annichgen, dochter van Cornelis Gerritsen, won. op de Ruygewey.

Doopinschrijving Annichgen Gerritsen, 21-11-1646
Doopdatum: 21-11-1646
Akteplaats: Oudewater
Dopeling: Annichgen Gerritsen
Aktedatum: 21-11-1646
Vader: Cornelis Gerritsen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: O070
Inventarisnummer: 130
Paginanummer: 151
       
Annichgen married Jan GILISZOON-7440.
       
Annichgen also married Herman Dirksen DORP, VAN [scrapbook]-7439 on 16 Jan 1669 in Oudewater.
  16 xiv

STAD OUDEWATER

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index